Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1033 „Dėl biudžetinių profesinio mokymo įstaigų pertvarkymo į viešąsias įstaigas ir turto investavimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl biudžetinės įstaigos Aukštadvario žemės ūkio mokyklos pertvarkymo“ nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Aukštadvario žemės ūkio mokykla, juridinio asmens kodas: 190803836, buveinės adresas Trakų r. sav., Aukštadvario mst., Technikumo g. 1, pertvarkoma į viešąją įstaigą Aukštadvario žemės ūkio mokykla.

SKELBIAMAS PAPILDOMAS ŽIEMOS PRIĖMIMAS!

KVIEČIAME MOKYTIS

asmenis, turinčius vidurinį išsilavinimą.

Prašymai priimami nuo lapkričio 14 d. iki gruodžio 14 d.

 LAMA BPO sistemoje

Daugiau informacijos: MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Pasirink sau tinkamą profesiją:

(po  12 klasių)
Profesinė karjera:
Virėjas galės dirbti restoranuose, kavinėse, valgyklose, kulinarijos cechuose, kitose viešojo maitinimo paslaugas teikiančiose, mažmeninio prekybos tinklo įmonėse bei kurti privatų verslą.

(po 12 klasės)
Profesinė karjera:

Šaltkalvis remontininkas galės dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti šaltkalvio remontininko darbus statybos pramonėje ir objektuose, šaltkalvio remontininko darbus energetikos sektoriuje ir kituose ūkio ir aptarnavimo sektoriuose.