Naujienos

Aukštadvario žemės ūkio mokiniai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“

Gegužės mėn. 15 – 21 dienomis skaidraus verslo iniciatyva „Baltoji Banga“ vykdė pilietinę akciją „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“, kurią parėmė ir Aukštadvario žemės ūkio mokyklos bendruomenė. Ekonomikos pamokose buvo kalbama apie nuslėptų ir nesumokėtų į valstybės biudžetą mokesčių žalą mūsų visų gerovei. Mokiniai išėjo į miestelio į gatves, susitiko su gyventojais, kalbėjosi, kaip kiekvienas pilietis gali prisidėti prie šešėlinės ekonomikos mažinimo. Dalinome informatyvius lankstinukus, kurie priminė, kad šešėlyje nusėdantys pinigai – nuslėpti ir nesumokėti mokesčiai į valstybės biudžetą – tai mūsų valstybės piliečiams nesuteiktos kokybiškesnės viešosios paslaugos, neišplėtota infrastruktūra ir mažesnė socialinė piliečių gerovė. Miestelio gyventojai labai įvairiai reagavo į mūsų kvietimą veikti skaidriai bei savo pavyzdžiu aktyviai skatinti taip elgtis ir kitus rinkos dalyvius, remti akciją „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ – vieni pritarė jai, skatino mokinius atsakingai mokytis ir vėliau sąžiningai dirbti Lietuvos labui. Kiti liejo nuoskaudas, pyko, piktinosi valdžios požiūriu į dirbančiuosius ir abejojo akcijos veiksmingumu. Buvo skaudu girdėti nepelnytus kaltinimus. Juk norint geriau gyventi, reikia ne pykti, o veikti!

Su mokiniais ne tik priekaištus, bet ir gražius palinkėjimus išklausiusi, socialinė pedagogė Nijolė Zubrickienė

Taip pat skaitykite: