Naujienos

Tarptautiniai projektai Aukštadvario žemės ūkio mokykloje

Aukštadvario žemės ūkio mokykla jau eilę metų aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose siekdama didinti tarptautinio bendradarbiavimo mastą švietimo srityje, tobulinti mokymo procesą, atnaujinti mokymo programas, kelti moksleivių tarpkultūrinio sąmoningumo ir supratingumo žinių lygį, visuomeniškumą ir tolerantiškumą. Erasmus+ programa, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, suteikia galimybes moksleiviams ir mokytojams išvykti į stažuotes užsienyje.

Didėjant jaunimo bedarbystei norint įsitvirtinti darbo rinkoje reikia turėti profesines bei bendrąsias kompetencijas, atitinkančias darbo rinkos reikmes. O jas įgyti ir tobulinti reikalinga reali darbo aplinka, praktika realiose darbo vietose. Tą suprasdama Aukštadvario žemės ūkio mokykla ieško būdų, kaip absolventams suteikti papildomų praktinių įgūdžių ir kompetencijų. Vienas iš būdų – stažuotės užsienyje.

Jau šią vasarą AŽŪM absolventai pagal projektą „Priedas prie diplomo“ išvyksta į stažuotę Jungtinėje Karalystėje ir Italijoje. Stažuotės metu absolventai realiose darbo vietose įgis specifinių profesinių kompetencijų, pakels jau turimų profesinių įgūdžių lygį, ypač kreipiant dėmesį į jų atitikimą šiandieninei darbo rinkai. Reali darbo patirtis įmonėse ugdys absolventų verslumą, paskatins iniciatyvumą, savarankiškumą, sugebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos bei sąlygų bet kurioje šalyje, orientuotis verslo aplinkoje ir kritinėse situacijose.

Projektas „Nuo idėjos iki verslo“ suteiks galimybę smulkaus verslo paslaugų teikėjo ir technikos priežiūros verslo darbuotojo profesijas studijuojantiems moksleiviams pagilinti savo profesinius įgūdžius, įgauti naujos darbo patirties atliekant stažuotes užsienyje. Tuo tarpu pagal projektą „Gero apetito“ virėjo specialybę studijuojantys moksleiviai stažuočių užsienyje metu tobulins savo praktinius įgūdžius, specifines profesines ir bendrąsias kompetencijas.

„Pažink prieš teisdamas“ – tai mobilumo projektas skirtas Aukštadvario žemės ūkio mokyklos profesijos mokytojams, kurie turės galimybę kelti savo kvalifikaciją dalyvaudami stažuotėse užsienyje. Projekto tikslas – tobulinti mokymo specialistų edukologinius, psichologinius, pamokų vedimo ir klasių valdymo sugebėjimus, siekiant skatinti toleranciją, kovą su patyčiomis, diskriminacija ir etniniais konfliktais mokyklose.

Dalyvaudami projektuose profesijos moksleiviai bei mokytojai stažuosis Maltoje, Ispanijoje, Italijoje Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje.

Projektų metu įgytos ir pagilintos profesinės bei bendrosios kompetencijos teigiamai įtakos būsimų projekto dalyvių karjerą, suteiks pranašumą ieškant darbo arba pasitikėjimo savimi kuriant privatų verslą. Šių projektų metu moksleiviai pagerins savo turimų profesinių, kalbinių, psichologinių žinių ir gebėjimų lygį, pasirengimo įsilieti į bendrą Europos darbo erdvę galimybes, pagerins asmenines nuostatas ir įgis europietišką mąstymą bei požiūrius. Moksleiviai realiai susipažins su ES darbo rinkos keliamais profesiniais reikalavimais įvairių specialybių darbuotojams, pagilins savo profesines, kalbines, kultūrines žinias. Moksleiviai taip pat įgis tarptautinio bendravimo patirties, užmegs naujų pažinčių, susipažins su stažuotės šalies kultūra, o dirbdami užsienio kolektyvuose geriau išmoks užsienio kalbą. Visas stažuotes pilnai finansuos Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Projektų vadovė Dalia Mockeliūnienė

Taip pat skaitykite: