ADMINISTRACIJA

Juozas Juknevičius

Pareigybės:

Skyriaus vedėjas;

Kvalifikacinė kategorija:

antroji vadybos;

Telefonas:

+370 679 41561
+370 528 65236

Vytautas Nairanauskas

Pareigybės:

Direktoriaus padėjėjas ūkio reikalams;
Profesijos mokytojas

Kvalifikacinė kategorija:

Profesijos mokytojas

Dėstomi dalykai:

Civilinė sauga

Telefonas:

+370 67941702

Elektronins paštas:

ukis@aukstadvaris.lt

Nijolė Zubrickienė

Pareigybės:

Socialinė pedagogė metodininkė;
Profesijos vyr. mokytoja

Kvalifikacinės kategorijos:

Profesijos  vyr. mokytoja;
Socialinė pedagogė metodininkė

Dėstomi dalykai:

Darbuotojų sauga ir sveikata;
Braižyba

Telefonas:

+370 5248830

Elektroninis paštas:

soc.pedagogas@aukstadvaris.lt

Loreta Sartanavičienė

Pareigybė:

Sekretorė

Telefonas:

+370 528 65220

Elektronins paštas:

azum1@aukstadvaris.lt