BENDRABUTIS

Kiekvienas mokinys gali teikti prašymą gauti gyvenamąją vietą bendrabutyje. Kiekvienas prašymas nagrinėjamas individualiai. Pirmumo teisę apsigyventi bendrabutyje turi našlaičiai. Jiems suteikiamas nemokamas gyvenimas pateikus reikalingus dokumentus. 

 • ♦ Aukštadvario žemės ūkio mokyklos bendrabutis įsikūręs šalia mokyklos, miestelio centre.
 • ♦ Netoliese yra autobusų stotelė, prekybos centras ,,MAXIMA“.
 • ♦ Bendrabutyje yra biblioteka ir skaitykla.
 • ♦ Mokiniai gyvena dviviečiuose ar triviečiuose kambariuose.
 • ♦ Kambariuose yra sanitariniai mazgai.
 • ♦ Kiekviename aukšte – virtuvės, dušai.
 • ♦ Visi mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, aprūpinami patalyne ir kitu buityje reikalingu inventoriumi.
 • ♦ Šalia bendrabučio veikia mokyklos valgykla.
 • ♦ Bendrabutyje yra belaidis internetas.
 • ♦ Čia mokiniai tampa savarankiškesni, mokosi tolerancijos vienas kitam, bendruomeniškumo.
 • ♦ Mėnesio mokestis už gyvenimą bendrabutyje yra TIK 3,62 Eur/mėn.

 

Kontaktinė informacija:

Bendrabučio administratorė – Vita Kasparavičienė.
Bendrabučio auklėtoja – Vida Adomaitienė
Tel.: +370 683 63986
El. paštas: azumbendrabutis@gmail.com
Adresas: Technikumo g. 11, Aukštadvario mstl., Trakų r. LT-21253

 

BENDROS NUOSTATOS

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja bendrabutyje gyvenančių asmenų (toliau – Bendrabučio gyventojų) teises, pareigas, jų atsakomybę, bendrabučio savivaldos veiklą.

Bendrabučio gyventojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksu, vidaus tvarkos taisyklėmis, priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašu, direktoriaus įsakymais.

Bendrabučio gyventojai naudojasi gyvenamosiomis ir bendrojo naudojimo patalpomis.

Administracija aprūpina bendrabutį reikiamais įrengimais, baldais, patalyne ir kitu būtinu inventoriumi ir sudaro bendrabučio gyventojams tinkamas gyvenimo ir poilsio sąlygas.

Bendrabučio gyventojai su direktoriumi sudaro patalpų nuomos sutartį.

BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Bendrabučio gyventojų teisės:

 • gaminti valgį elektrinių viryklių pagalba bendro naudojimo patalpose – virtuvėje;
 • gauti gyvenamose patalpose reikiamą inventorių;
 • naudoti gyvenamose patalpose kompiuterius, šaldytuvus, televizorius, radijo aparatus ar grotuvus bei kitus buitinius elektros prietaisus, o buities reikmėms – šaltą ir karštą vandenį bei dušus;
 • pasinaudoti bendrabutyje esamomis bibliotekos ir skaityklos patalpomis ir jų inventoriumi (internetu, knygų fondu, spauda ir kt.)
 • reikalauti, kad gyvenamose ir bendro naudojimo patalpose būtų sudarytos tinkamos buities ir poilsio sąlygos;

Bendrabučio gyventojų pareigos:

 • fiksuoti gyvenamose ir bendro naudojimo patalpose eksploatacinius gedimus, atžymint juos specialiame žurnale;
 • grįžti į bendrabutį iki 2200 val., o išvykstant iš bendrabučio nakčiai, užsiregistruoti pas budintį išvykimo žurnale;
 • naudoti gyvenamąsias patalpas pagal paskirtį: valgį gaminti tik virtuvėje, palaikyti švarą ir tvarką gyvenamose ir bendro naudojimo patalpose, įskaitant sanitarinius mazgus;
 • naudoti tik techniškai tvarkingus elektros prietaisus;
 • nekelti triukšmo, naudojant muzikos aparatūrą, kad netrukdytų bendrabučio gyventojų ir aplinkinių žmonių darbo ir poilsio;
 • nepalikti nerakintų gyvenamųjų patalpų durų;
 • priimti pagal aktą skiriamą inventorių;
 • sudaryti sąlygas bendrabučio administratoriui patikrinti gyvenamųjų patalpų švarą ir tvarką;
 • susipažinti su Taisyklėmis pasirašytinai bei vykdyti darbų ir sveikatos, priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus;
 • sutvarkyti gyvenamąsias patalpas ir informuoti bendrabučio auklėtoją bei administratorių, išvykstant iš bendrabučio ir atsiskaityti bendrabučio administratoriui už skirtą inventorių;
 • tausoti gyvenamose ir bendro naudojimo patalpose turtą, racionaliai naudoti šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją;
 • tvarkyti bendrabučio aplinką;
 • vykdyti bendrabučio auklėtojos, administratoriaus ir kitų mokyklos darbuotojų reikalavimus;
 • vykdyti bendrabučio dienos rėžimą;

BENDRABUČIO GYVENTOJŲ ATSAKOMYBĖ

Bendrabučio gyventojams draudžiama:

 • apgyvendinti skirtose patalpose pašalinius asmenis;
 • dėti keptuves, puodus, nešvarius indus ant palangių, spintelių, kėdžių ir lovų;
 • įnešti į bendrabutį ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas;
 • klijuoti gyvenamose ir bendrojo naudojimo patalpose ant sienų, lubų, durų, langų ar grindų bet kokias iškarpas, plakatus, nuotraukas ir piešti, kalti vinis, sukti medsraigčius ar varžtus, gręžti skyles, atlikti kitus pertvarkymus be bendrabučio auklėtojo ar administratoriaus leidimo;
 • mesti į tualeto klozetą popierių, įklotus, skudurus ar kitus daiktus;
 • pernešti įrenginius, baldus ar kitą inventorių į kitas gyvenamąsias ir bendrojo naudojimo patalpas ir keisti durų užraktus be bendrabučio administratoriaus leidimo;
 • rūkyti gyvenamose ir bendro naudojimo patalpose bei bendrabučio teritorijoje;
 • triukšmauti bendrabutyje nuo 22 00 iki 6 00 valandos;
 • trukdyti naudotis gyvenamosiomis patalpomis gyvenančiam gyventojui;
 • pasisavinti ar žaloti bendrabutyje esantį turtą.

Bendrabučio gyventojai atsako už savo asmeninius daiktus, esančius gyvenamosiose patalpose.

Padarius bendrabučio patalpoms, įrengimams, baldams ar kitam inventoriui turtinę žalą, ją atlyginti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų pasekmės nurodomos patalpų nuomos sutartyje ir šiose taisyklėse.

Už šių taisyklių pažeidimą, bendrabučio gyventojai svarstomi bendrabučio tarybos posėdžiuose.

Už šiurkštų arba pakartotiną įsipareigojimų nevykdymą bendrabučio gyventojams direktoriaus įsakymu gali būti skiriamos administracinės ir drausminės nuobaudos.

BENDRABUČIO SAVIVALDA

Bendrabutyje gali būti bendrabučio savivaldos institucija – bendrabučio taryba.

Bendrabučio taryba renka ir jos narių skaičių nustato bendrabučio gyventojų susirinkimas.

Bendrabučio taryba veikia pagal bendrabučio gyventojų susirinkimo patvirtintus nuostatus, kurie negali prieštarauti įstatymams, kitiems teisės aktams, vidaus tvarkos taisyklėms ir direktoriaus įsakymams.