Formaliojo profesinio mokymo programos, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą