Formaliojo profesinio mokymo programos, įgijusiems vidurinį išsilavinimą