Turto nuoma

DĖL PATALPŲ NUOMOS

 Aukštadvario žemės ūkio mokykloje viešojo nuomos konkurso būdu, ketveriems metams išnuomojamos patalpos bendrabučio pastate, esančiame Trakų rajono savivaldybėje, Aukštadvario mstl., Technikumo g. 11 (pastato unikalus numeris – 4400-0143-9672:787, pažymėtas plane – 1N5p), nuomojamų patalpų plotas su proporcine dalimi bendro naudojimo patalpų – 47,76 m2, patalpų indeksai: 1-12, , a-1, a-2, a-7. Patalpos nuomojamos socialinių paslaugų veiklai vykdyti. (Pradinis vieno kvadratinio metro ploto nuompinigių dydis – 1,80 Eur.)

Paraiškos dalyvauti konkurse teikiamos iki 2017 m. birželio mėn. 12 d. 1500 val. direktoriaus padėjėjui ūkio reikalams Vytautui Nairanauskui paštu arba kabinete Nr. 18, adresu: Technikumo g. 1, 21253 Aukštadvaris, Trakų rajonas.

Nuomojamo turto viešo nuomos konkurso komisijos posėdis, nuomos konkurso laimėtojui nustatyti, vyks 2017 m. birželio mėn. 13 d. 1500 val. kabinete Nr.18.

Pradinis įnašas, lygus 3 mėn. pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, sumokamas į sąskaitą Nr. LT354010042700080112, kodas 40100, banke DnB NORD.

Numojamą turtą galima apžiūrėti darbo dienomis 800 – 15 val. iki 2017 m. birželio mėn. 9 d.  

Turto nuomos konkurso sąlygos yra skelbiamos Aukštadvario žemės ūkio mokyklos internetinėje svetainėje www.azum.aukstadvaris.lm.lt

Papildoma informacija apie nuomojamą turtą teikiama telefonu – +370 67941702 arba el. p.: ukis@aukstadvaris.lt

Turto nuomos komisijos pirmininkas      Vytautas Nairanauskas

 

 KITOS PATALPŲ NUOMOS KAINOS:

1 val.nuomos įkainiai:
valgykla – 13,03 Eur.
skaitykla – 8,68 Eur.
aktų salės – 13,03 Eur.
sporto salės – 10,14 Eur.

Remonto salė dirbtuvėse 0,145 Eur. už 1 m2
Bendrabučio patalpų nuoma – 4,34 Eur. / 1 asmeniui 1 parai
Svetainė, viešbutis – 7,24 Eur. / 1 asmeniui 1 parai