Ugdymas karjerai

mukis

logoaikos01

kalba

europa

studijos

UGDYMĄ KARJERAI MOKYKLOJE KOORDINUOJA ugdymo karjerai organizatorės:

Violeta Nairanauskienė
profesijos mokytoja metodininkė

el.paštas: v.nairanauskiene@gmail.com

Liucija Venckienė
metodininkė

el.paštas: v.liucija@gmail.com

UGDYMO KARJERAI CENTRAS – kabinetas Nr. 12.

Konsultacijos vyksta Jums patogiu laiku, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Atsisiųsti

UGDYMAS KARJERAI VEIKLŲ PLANAS

Tikslai ir uždaviniai:

  1. Padėti mokiniams planuoti profesinę karjerą, atsižvelgiant į savo individualumą, darbo rinkos poreikius.
  2. Mokyti savianalizės – nustatyti polinkius, interesus, gabumus.
  3. Ugdyti savarankiškumą, gebėjimą įvertinti galimybes ir priimti teisingą sprendimą dėl tolimesnės karjeros.
  4. Kaupti ir teikti informaciją apie studijų galimybes, apie profesinį rengimą, darbo rinką šalyje bei užsienyje.
 Eil.
nr.
Turinys Laikas Atsakingas Vykdytojas
1. Veiklos aptarimas ir darbo plano sudarymas. Rugsėjis V.Nairanauskienė
L. Venckienė
Mokytojai
2. Edukacinė išvyka į LITEXPO organizuojamą informacinių technologijų ir verslumo renginį  #SWITCH! V.Nairanauskienė L.Šukel
Mokiniai
3. Mokytojų pasitarimai:
„Kūrybinis darbas – profesinio mokymo patrauklumas – gera profesijos reklama“.
“Karjeros koordinatoriaus veiklų švietimo įstaigoje ypatumai”
Spalis
Vasaris
L. Venckienė V.Nairanauskienė
Mokytojai
4. Išvyka į Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją – krašto apsaugos dieną. Spalis V.Nairanauskienė L.Šukel
Mokiniai
5. Mokinių edukacinė išvyka į Lenkiją:
„Mano pasirinkta profesija – Lietuvoje ir Lenkijoje: panašumai ir skirtumai“.
J. Kazlauskas V.Nairanauskienė
L. Venckienė
6. Mokinių individualių karjeros planų sudarymas. Spalis-balandis V.Nairanauskienė
L. Venckienė
Mokiniai
7. Grupinės konsultacijos I kurso mokiniams:
·         „Aš dar nežinau ko noriu“;
·         „Mano profesiniai interesai“.

Lapkritis
Balandis
L. Venckienė
V.Nairanauskienė
Grupių vadovai
Mokiniai
8. Grupių vadovų pasitarimai:
„Informacinių technologijų panaudojimo galimybės mokiniams planuojant karjerą“ ;
„Mokinių motyvacija sėkmei“;
 

Gruodis
Kovas

 

V.Nairanauskienė  

L. Šukel
L. Venckienė

9. Grupių valandėlių ciklas:
·         „Pasitikėjimas savimi“;
·         „Planuok ateitį“.
 

Gruodis
Kovas

 

V.Nairanauskienė
L. Venckienė

Grupių vadovai

Mokiniai

10. Grupinės konsultacijos II kurso mokiniams:
·         „Asmeninis karjeros planavimas“;
·         „Aš ir darbo rinka“;
 

Sausis
Gegužė

V.Nairanauskienė

L. Venckienė

11. Profesinio informavimo pamokos, edukaciniai užsiėmimai bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų mokiniams. „ Kaip įsivaizduoju savo ateitį?“ Per atvirų durų dienas Profesijos mokytojai
12. Ugdymo karjerai pamokos Lenkijos Respublikos Gižycko agroverslo ir aplinkos dizaino mokyklos mokiniams. Birželis
Rugpjūtis
Lenkijos mokiniai
13. Atvirų durų dienos mokykloje „Rytojaus ateitis tavo rankose“. Kovas-balandis J. Juknevičius V.Nairanauskienė
L. Venckienė
T. Mikutavičienė
Mokiniai
Mokytojai
14. Mokyklos veiklų, vykdomų programų, neformaliojo švietimo renginių pristatymas Aukštadvario bendruomenės ir Trakų rajono renginiuose Spalis
Gruodis
Vasaris
Balandis
L. Venckienė T. Mikutavičienė
V.Nairanauskienė
Mokiniai
15. Pokalbis su  tėvais „Kaip padėti vaikui siekti karjeros?“ Tėvų susirinkimo metu J. Kazlauskas V.Nairanauskienė
L. Venckienė
Mokiniai
Mokytojai
16. Susirinkimas II kurso grupių mokiniams:
„Brandos egzaminų pasirinkimas – pirmas žingsnis teisingo karjeros pasirinkimo“
Sausis V.Nairanauskienė
L. Venckienė
Grupių vadovai
Mokiniai
17. Išvyka į LITEXPO parodų rūmus – „ Studijos 2017“.
Mokyklos vykdomų programų pristatymas parodoje.
Vasaris J. Kazlauskas V.Nairanauskienė
L. Venckienė
T. Mikutavičienė
Mokytojai
Mokiniai
18. Individualios konsultacijos baigiamojo kurso mokiniams, ieškant praktikos atlikimo vietų. Sausis -vasaris V.Nairanauskienė
L. Venckienė
Grupių vadovai
Mokiniai
19. Individualios konsultacijos mokiniams:
·         „Pasirengimas bendravimui su darbdaviu“;
·         „ Jei aš būčiau darbdavys“;
·         „Finansinis raštingumas“
·         „Baigsiu mokyklą ir kas toliau?“
Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį L.Venckienė

V.Nairanauskienė

Mokiniai
20. Potencialių darbdavių paieška. Per mokslo metus L.Venckienė
V.Nairanauskienė
G. Pociūnas
21. Išvykos į įmones, mokymo įstaigas, parodas, seminarus, pristatymus – pažintis su įvairiomis profesijomis Pagal poreikį J. Kazlauskas G. Pociūnas
L.Venckienė
V.Nairanauskienė
22. Karjeros ugdymo informacijos patalpinimas ir atnaujinimas mokyklos internetiniame puslapyje ir stenduose. Kartą per pusmetį L.Venckienė
V.Nairanauskienė
R. Šniukienė
23. Medžiagos apie karjeros galimybes kaupimas, sisteminimas, viešinimas. Per mokslo metus L.Venckienė
V. Nairanauskienė
24. „Karjeros ugdymo veiklos apibendrinimas ir uždaviniai kitiems mokslo metams“ Birželis

Profesijos:

www.profesijupasaulis.lt – gidas į profesijų pasaulį,

www.euroguidance.lt – Profesijos vadovas,

Darbo pasaulis:

www.ldb.lt – Lietuvos darbo birža,

www.manager.lt – darbas, darbo pasiūlymai,

www.ldb.lt/eures – darbas (ir mokymosi galimybės) Europoje.

Elektroninė stojamojo balo skaičiuoklė:

www.stojimai.lt;

www.studijos.lt